HistorIMG_0001ie

Erik Nielsen og Søn Transport A/S blev grundlagt allerede i 1894 af Carl Nielsen. De første mange år havde virksomheden til huse i Georgsgade 27 i Odense, efter at have drevet virksomheden fra Petersmindevej og senere Rødegårdsvej, er virksomheden flyttet til større og bedre lokaler på Havnegade 65. I alle årene har virksomheden været i familiens eje, og i dag er det 4. generation, der sidder i direktørstolen.

Igennem alle årene har Erik Nielsen og Søn Transport formået følge med udviklingen. I de første 50 år var virksomheden traditionelt beskæftiget med kørsel med hestevogn, og de fleste opgaver omhandlede transport af korn, kul og trævarer omkring Odense Havn.

Den første bil blev anskaffet i 1931 og var en Chevrolet, men da 2. verdenskrig brød ud, blev bilerne opklodset, og man fortsatte virksomheden med 6 – 7 spand heste.

IMG_0005 (2)Fra krigens slutning og frem til begyndelsen af 60’erne kørte man primært med små 2-akslede forvogne af mærkerne Bedford og Morris.

Men da byggeindustrien i midten af 60’erne oplevede et boom, var Erik Nielsen og Søn Transport med til at udvikle en ny type biler, til transport af tagspær og færdige byggeelementer af træ. Denne aktivitet blev senere udvidet til også at omfatte transport og opstilling af huse i Tyskland i 70’erne.

Gennem 80’erne udviklede Erik Nielsen og Søn Transport sig til, mere at være en form for totaltransportør som løste mange forskelligartede opgaver for samme kunde. Det resulterede i større kunder som f.eks. Lindøværftet. I den periode udvidede virksomheden sig til også at håndtere transport på andre arbejdsområder som tankvognskørsel, køletransporter, kantstensfejning samt mange andre specielle områder.

 

 

IMG_0004Op gennem 90’erne har den barske konkurrence og hele branchens udskilningsløb betydet, at meget nyt teknologi er kommet i både bilerne og på kontoret. Kravene til erhvervet er vokset eksplosivt, og dette har bl.a. betydet, at enkelte arbejdsområder gennem 90’erne blev fravalgt, og andre blev styrket med opkøb af andre transportvirksomheder.

I den periode er der særlig sket en udvikling på 2 væsentlige områder. Først udviklede Erik Nielsen og Søn Transport i samarbejde med en kunde en ny vogntype til transport af jernskrot, de såkaldte Superbiler. Disse er indtil videre det foretrukne transportmiddel til kørsel af jernskrot.

I 90’erne udviklede Erik og Søn Transport selv et disponeringssystem, og alle biler blev efter følgende udstyret med satellitkommunikation og positionsbestemmelse.

Siden årtusindskiftet har firmaet fortsat med at tilpasse sig udviklingen. Eksportafdelingen blev lukket ned i takt med den øgede konkurrence fra østeuropæiske transportvirksomheder, og andre transportområder blev fravalgt. Alle kræfter blev sat ind på at styrke de arbejdsområder, som var firmaets kerneydelser. Kranområdet blev styrket og 2. generation af specielbiler til transport af jernskrot blev udviklet. Firmaets optimale placering i forhold til den nye modulvogntogszone har gjort, at de første modulvogntog allerede er taget i brug.

Erik Nielsen og Søn Transport er i dag præget af et tæt samarbejdsforhold til kunderne og med tætte samarbejdsrelationer til nogle få andre transportvirksomheder. Ofte har Erik Nielsen og Søn Transport indgående kendskab til kundernes produktionsforhold og fremtidsplaner, hvilket er den eneste måde, vi som virksomhed mener, vi kan rådgive korrekt på. Med det tætte samarbejdsforhold med kunderne, stiller vi derfor store krav til vores eget service- og kvalitetsniveau.

IMG_0002 (2)